თბილისი

18550

ფოტომასალა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი მერია


თბილისი - საქართველოს დედაქალაქი. მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში.


  • ლეგენდის თანახმად, თბილისის ტერიტორია ტყით ყოფილა დაფარული, ქართველ მეფეს (ერთ-ერთი ვარიანტით, ვახტანგ I გორგასალს) ნადირობის დროს შველი დაუჭრია, შველი ცხელ წყაროში განბანილა და განკურნებული გაქცევია მონადირეებს (სხვა ვარიანტით, მეფის მიმინო თავს დასცხრომია ხოხობს, ფრინველები ცხელ წყაროში ჩაცვივნულან და გაფუფქულან). ცხელი წყლის სამკურნალო თვისებებისა და ადგილის ხელსაყრელი მდებარეობის გამო მეფეს ტყე გაუკაფავს და ქალაქი გაუშენებია.თბილისი— „თბილი“ (ძვ. ქართულად „ტფილი“) მინერალური წყაროების გამო უწოდეს ქალაქს. შემდგომში ამ ადგილზე გოგირდის აბანოები გაშენდა. აღნიშნული ადგილი თბილისის ისტორიული უბანი — აბანოთუბანია.
  • ადმინისტრაციულად თბილისი დაყოფილია ათ რაიონად.
  • რაიონები თავის მხრივ, იყოფა უფრო მცირე ადმინისტრაციულ - ტერიტორიულ ერთეულებად და უბნებად.


თბილისის რაიონებია: 


TOP.GE